HOTLINE · 0898 303 116

BẠN CẦN BÁN NHÀ GẤP?

Hãy bán cho nhà cho Fiway. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng cần bán nhà gấp.

NHÀ ĐẤT BÁN/CHO THUÊ

Xem

Số phòng ngủ: 2 Số phòng tắm: 3 Diện tích đất: 1000 m² Diện tích nhà: 2000 m² Sân thượng: 30 m² Bãi đỗ xe: Máy nước nóng: Năm XD: 2000
Số phòng ngủ: 2 Số phòng tắm: 3 Diện tích đất: 1000 m² Diện tích nhà: 2000 m²
Số phòng tắm: 4 Diện tích đất: 465 m² Diện tích nhà: 945 m² Sân thượng: 325 m² Bãi đỗ xe: Area
Số phòng tắm: 4 Diện tích đất: 465 m² Diện tích nhà: 945 m²
Số phòng ngủ: 4 Số phòng tắm: 3 Diện tích đất: 870 m² Diện tích nhà: 256 m² Sân thượng: 65 m² Bãi đỗ xe: Private Máy nước nóng: Gas Năm XD: 1987
Số phòng ngủ: 4 Số phòng tắm: 3 Diện tích đất: 870 m² Diện tích nhà: 256 m²
Số phòng ngủ: 2 Số phòng tắm: 1 Diện tích đất: 12 m² Diện tích nhà: 114 m² Sân thượng: 21 m² Bãi đỗ xe: Car Park Máy nước nóng: Underfloor Năm XD: 2012
Số phòng ngủ: 2 Số phòng tắm: 1 Diện tích đất: 12 m² Diện tích nhà: 114 m²
Số phòng ngủ: 4 Số phòng tắm: 4 Diện tích đất: 1800 m² Diện tích nhà: 485 m² Sân thượng: 65 m² Bãi đỗ xe: Garages Máy nước nóng: Central Năm XD: 2005
Số phòng ngủ: 4 Số phòng tắm: 4 Diện tích đất: 1800 m² Diện tích nhà: 485 m²
Số phòng ngủ: 3 Số phòng tắm: 2 Diện tích đất: 13 m² Diện tích nhà: 354 m² Sân thượng: 31 m² Bãi đỗ xe: Car Park Máy nước nóng: Underfloor Năm XD: 2001
Số phòng ngủ: 3 Số phòng tắm: 2 Diện tích đất: 13 m² Diện tích nhà: 354 m²